مورد اعتماد

Neumob - Internet Booster

joenasr
30.2MB
دانلود
دانلودهای فروشگاه 5k - 25k
نسخه 1.3.13 3 سال قبل

توضیح Neumob - Internet Booster

An App that accelerates all other Apps on your device. Boosts Internet speeds on Wi-Fi & Wireless (2G, 3G, 4G).

★★ World’s Fastest Mobile Internet Accelerator and Fastest Mobile VPN ★★

-Speeds up your Mobile Internet connection for blazing fast apps and browsing

-The ONLY app that actually makes your Mobile Internet Faster using cutting edge WAN Acceleration technology

-Access to blocked content and apps such as Facebook, Netflix, BBC, Skype, YouTube, Pandora and Twitter

-Full security and encryption for privacy and freedom from monitoring, snooping and surveillance

-FREE Credits

-No root required. NOT a device cache cleaner.

★★ Features ★★

►► Accelerator

-Speeds up web browsing for blazing fast apps and browsing

-Network optimizer makes games and apps faster and smoother than ever before

-Works with Wifi, LTE, 4G, 3G, 2G and all mobile data carriers

-Compression technology to compress, reduce, optimize and save your mobile data plan costs

-Helps you understand how much mobile data you use in specific apps

-Freedom from throttling and rate limiting

-Download accelerator

►► Traveler

-Change your IP to browse the web privately and anonymously

-Switch countries with ease; US, UK, Germany, Singapore, Japan, Australia, Brazil

-Unblock any restricted, blocked or censored apps, websites, social networks, media or video, such as YouTube, Facebook, Twitter, Hulu, Instagram, Netflix, BBC

-Access any VOIP or messaging services like Skype, Viber, Instagram

-Works anywhere in the world even in places like: China, Vietnam, Burma, Iran, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Russia

►► Encryptor

-Prevent hackers from stealing your private information

-Encrypts all traffic in and out from your mobile device for ultimate privacy, protection from threats like firesheep

-Protects and Secures your Wi-Fi hotspot connections anywhere you go

-Encrypts and secures your connection as you travels through different countries, governments and networks

-Compatible with firewall or firewalls

►► Reporter

-See which Apps are using your mobile data

►► Complete Privacy

-No logging of any personal online activities

-Freedom, security and privacy at home, work, school or while traveling

-For more information, read our Privacy Policy

►► Who should use Neumob?

Neumob empowers YOU with the same advanced technologies that big businesses use in their corporate networks (CDN, ADN, DSA, FEO, WAN acceleration, load balancing, caching, compression, access control). YOU are in control of your own Personal Content Delivery Network. Mobile users who want:

-faster apps and browsing (expats, foreign communities, global travelers, everyone)

-freedom from censorship, restrictions, firewalls and blocked websites and apps

-privacy from snooping and surveillance (everyone)

★★ Notes ★★

-Neumob asks for App Permissions to enable sharing and to enhance security. We do NOT store your personal information.

-Available for Android 4.0+ with Direct VPN Support

-Read our Terms of Service

-FREE Credits with social sharing or In-App purchases

★★ About Neumob ★★

Our mission is to speed up Mobile Apps for the next 5 billion users around the globe. Our team has spent the past 20 years building cloud networks for businesses, content providers, governments and Internet operators. Neumob was formed to empower Consumers with the latest technologies to provide Speed, Security and Control. We are backed by some awesome investors including Accel Partners, Menlo Ventures, Shasta Ventures and Lightbank.

★★ Follow Neumob ★★

Twitter: @neumob

Facebook: https://www.facebook.com/neumob

Website: http://app.neumob.com

Support: http://support.neumob.com

Support: help@neumob.com

Copyright © 2015 Neumob, Inc.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Een app die alle andere apps versnelt op uw apparaat. Verhoogt Internet snelheden op Wi-Fi & Wireless (2G, 3G, 4G).

De ★★ werelds snelste Mobile Internet Accelerator en snelste mobiele VPN ★★

-Speeds-Up van uw Mobile Internet-verbinding voor razendsnelle apps en surfen

-De Enige app die eigenlijk maakt uw mobiel internet sneller met behulp van geavanceerde WAN Acceleration-technologie

-toegang Tot geblokkeerde inhoud en apps zoals Facebook, Netflix, BBC, Skype, YouTube, Pandora en Twitter

-Full Beveiliging en encryptie voor privacy en vrijheid van monitoring, spionage en bewaking

-GRATIS Credits

-Geen Wortel nodig. NIET een apparaat cache cleaner.

★★ Features ★★

►► Accelerator

-Speeds Up surfen op het web voor razendsnelle apps en surfen

-Netwerk Optimizer maakt games en apps sneller en soepeler dan ooit tevoren

-Werkt Met Wifi, LTE, 4G, 3G, 2G en alle mobiele datadragers

-Compression Technologie voor het comprimeren, te verminderen, te optimaliseren en sla uw mobiele data-abonnement kost

Helpt u begrijpen hoeveel mobiele data die u in specifieke apps gebruiken

VRIJHEID van het smoren en snelheidsbeperkende

-Download accelerator

►► Traveler

-Wijzig Uw IP op het web prive en anoniem surfen

-Schakel Landen met gemak; VS, het VK, Duitsland, Singapore, Japan, Australië, Brazilië

-Unblock Elke beperkt, geblokkeerd of gecensureerd apps, websites, sociale netwerken, media of video, zoals YouTube, Facebook, Twitter, Hulu, Instagram, Netflix, BBC

-toegang Elke VOIP of messaging-diensten zoals Skype, Viber, Instagram

-Werkt Overal in de wereld, zelfs in landen als China, Vietnam, Birma, Iran, Saoedi-Arabië, Syrië, Tunesië, Rusland

►► Encryptor

Prevent hackers stelen van uw persoonlijke gegevens

-Encrypts Alle verkeer in en uit uw mobiele apparaat voor ultieme privacy, bescherming tegen bedreigingen zoals Firesheep

Beschermt en beveiligt uw Wi-Fi-hotspot-verbindingen waar u ook bent

-Encrypts En beveiligt uw verbinding terwijl je reist door verschillende landen, overheden en netwerken

-Compatibel Met firewall of firewalls

►► Reporter

-zie Die apps gebruik maakt van uw mobiele data

►► complete privacy

-Geen Logging van persoonlijke online activiteiten

VRIJHEID, veiligheid en privacy thuis, op het werk, op school of tijdens het reizen

-Voor Meer informatie, lees ons privacybeleid

►► Wie moet Neumob gebruiken?

Neumob machtigt u met dezelfde geavanceerde technologieën die grote bedrijven gebruiken in hun bedrijfsnetwerken (CDN, ADN, DSA, FEO, WAN-acceleratie, load balancing, caching, compressie, toegangscontrole). U bent in controle over je eigen Personal Content Delivery Network. Mobiele gebruikers die willen:

-Snellere apps en browsen (expats, buitenlandse gemeenschappen, wereldreizigers, iedereen)

VRIJHEID van censuur, beperkingen, firewalls en geblokkeerde websites en apps

-Privacy van spionage en bewaking (iedereen)

★★ Notes ★★

-Neumob Vraagt ​​App machtigingen om het delen mogelijk te maken en om de veiligheid te verbeteren. We hebben uw persoonlijke gegevens op te slaan.

-Beschikbaar Voor Android 4.0+ met Direct VPN-ondersteuning

-Lees Onze servicevoorwaarden

-GRATIS Credits met social sharing of in-app aankopen

★★ Over Neumob ★★

Onze missie is het versnellen van Mobile Apps voor de komende 5 miljard gebruikers over de hele wereld. Ons team heeft de afgelopen 20 jaar doorgebracht het opbouwen van cloud-netwerken voor bedrijven, content providers, overheden en Internet operators. Neumob werd opgericht om consumenten met de nieuwste technologieën in staat stellen om snelheid, veiligheid en controle te bieden. We worden ondersteund door een aantal geweldige investeerders, waaronder Accel Partners, Menlo Ventures, Shasta Ventures en Lightbank.

★★ Volg Neumob ★★

Twitter: @neumob

Facebook: https://www.facebook.com/neumob

Website: http://app.neumob.com

Ondersteuning: http://support.neumob.com

Ondersteuning: help@neumob.com

Copyright © 2015 Neumob, Inc.</div> <div class="show-more-end">

مشاهده بیشتر

ذخیره رتبه بندی های کاربر برای Neumob - Internet Booster

3.73
11
5
6
4
1
3
1
2
1
1
2

ذخیره دیدگاه ها برای Neumob - Internet Booster

زبان
هیچ دیدگاهی برای Neumob - Internet Booster نیست، اولین نفر باشید!
اپلیکیشن خوب تضمین شده!

اپلیکیشن خوب تضمین شده!

این اپلیکیشن تست‌های امنیتی برای ویروس، مالور و سایر حملات خطرناک را گذرانده است و دربرگیرنده هیچ خطری نیست.

آواتار فروشگاه joenasr
joenasr فروشگاه 894 223.38k

APK اطلاعات درباره Neumob - Internet Booster

نسخه APK 1.3.13
سازگاری Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
برنامه نویس Neumob
شرایط حریم خصوصی http://www.neumob.com/app/privacy


دانلود Neumob - Internet Booster APK
دانلود